NIEDZIELA PALMOWA

  

 

25. 03. 2018 r.

 Czasopisma katolickie Niedziela i Źródło oraz Jaś są do nabycia w zakrystii.

 1. Na sumie poświęcenie palm i procesja z palmami. Po sumie Droga Krzyżowa, o 15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.
 2. Dziś o 13:00 wyjazd kandydatów do bierzmowania na spotkanie młodych do Gorlic. Po Mszach św. KSM rozprowadza świąteczne stroiki – dobrowolna ofiara na potrzeby Lipińskiego KSM.
 3. W Wielką Środę o 18.00 Nowenna do Matki Bożej Lipińskiej i Msza św., o 17:30 Godzinki, a po nabożeństwie obowiązkowa zbiórka ministrantów i lektorów. O 19:00 próba chóru parafialnego.
 4. W Wielki Czwartek obchodzimy pamiątkę ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. O 18 uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich oraz przeniesieniem Pana Jezusa do Ciemnicy, adoracja do 21.
 5. Wielki Piątek jest dniem pamiątki męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu. W tym dniu kościół nie sprawuje ofiary Mszy św. Obowiązuje nas post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych. Pamiętajmy o przystrojeniu przydrożnych krzyży. Droga Krzyżowa o 8 i o 14:30 dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z Koronką do Miłosierdzia Bożego o 15. Będzie to początek Nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego. O 18 Nabożeństwo Męki Pańskiej w ramach, którego będzie liturgia słowa, adoracja krzyża, komunia św. i przeniesienie Pana Jezusa do Grobu. Komunii św. udzielamy tylko w czasie tego nabożeństwa. Po przeniesieniu Pana Jezusa do Grobu śpiew trzech części Gorzkich Żali, a później adoracja róż różańcowych oraz innych grup modlitewnych. O 22 adorację dla młodzieży poprowadzi KSM, zakończenie adoracji o 23. Za pobożne ucałowanie krzyża możemy zyskać odpust zupełny. Ofiary tradycyjnie przeznaczone są na Boży Grób w Ziemi Świętej. Ochotniczą Straż Pożarną prosimy o godną wartę przy Grobie Pańskim od wieczora Wielkiego Piątku przez Wielką Sobotę i udział w procesji rezurekcyjnej w Niedzielę Wielkanocną rano. LSO prosimy o modlitewne czuwanie w tym samym czasie i udział w liturgii.
 6. Wielka Sobota jest dniem adoracji Pana Jezusa w Grobie i modlitewnego oczekiwania na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu aż do wieczora kościół nie sprawuje ofiary Mszy św. Tradycyjne poświęcenie pokarmów Wielkanocnych w następującym porządku: w kościele parafialnym od 9 do 12 co pół godziny, w Bednarce o 9:00, a w Rozdzielu o 9:30. O 15 uroczysta Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 7. W Wielka Sobotę o 19 początek Liturgii Wigilii Paschalnej, do której należy poświęcenie ognia i wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego oraz Msza św. należąca do Niedzieli Zmartwychwstania, ale bez Rezurekcji.
 8. Na to nabożeństwo przynosimy świece, a za odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego możemy zyskać odpust zupełny.
 9. Wielką Sobotę wykorzystajmy do adoracji krzyża przez podchodzenie na kolanach oraz do adoracji Pana Jezusa w Grobie. Rodziców prosimy o tłumaczenie dzieciom znaczenia Krzyża i Grobu. Zwracajmy jednak uwagę nie na figurę Chrystusa leżącą w Grobie, ale na Najświętszy Sakrament w monstrancji okryty welonem. Wszystko to może mieć charakter rodzinnej katechezy.
 10. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o 6 rano uroczysta procesja rezurekcyjna i Msza św. Jak zawsze prosimy o żywy udział LSO, róże różańcowe i KSM z feretronami, strażaków o wzięcie figury Chrystusa Zmartwychwstałego, chorągwi i baldachimu, chór parafialny o śpiew w Wielki Czwartek, na Rezurekcji i na sumie w drugi dzień świąt. Bardzo prosimy by podczas Mszy z udziałem chóru parafialnego nie zajmować miejsca na chórze oraz w przejściu na chór. Gdy śpiewa chór, na chórze jest tylko Pan Organista i chór. Pozostałe Msze św. w Niedziele Wielkanocną o 9, 11. Składka na ogrzewanie kościołów.
 11. W drugim dniu świąt Msze św. o 7, 9 i 11. Składka na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Na sumie udzielany sakramentu chrztu świętego. W Święta Msze św. w Rozdzielu o 8 i w Bednarce o 10. W święta nie będzie Mszy św. wieczorowej.
 1. Zapowiedzi:

Tomasz Myrcha s. Wiesława i Krystyny oraz Małgorzata Maria Szurek c. Czesława i Barbary. Zapowiedź II.

Kamil Mateusz Magusiak s. Bogdana i Wiesławy oraz Anita Kamila Zub c. Mariusza i Barbary. Zapowiedź I.