3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24.III.2019 R.

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24.III.2019 R.

1.Msze św.do południa bez zmian.Po sumie Droga Krzyżowa ,a o 15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.

2.Od przyszłej niedzieli wprowadzona zostanie ogólnopolska melodia Gorzkich Żali według śpiewnika ks.Siedleckiego.Jest to melodia łatwa,spokojna ,dostojna i dostosowana do ogólu.

3.Jutro przypada UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – Dzień Świętości Życia i 27 rocznica powstania Diecezji Rzeszowskiej.Modlimy się w tym dniu o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz za naszą Diecezję z jej Pasterzem Biskupem Janem.

4.We środę o 15.30 katecheza dzieci kl.III z rodzicami,a o 17 Nowenna do MB LIPIŃSKIEJ i Msza św.z godzinkami o Matce Bożej o 16.30.Po Nabożeństwie zbiórka ministrantów i lektorów oraz próba chóru parafialnego.Chórowi raz jeszcze dziękujemy za oprawę muzyczną w czasie Mszy św.obrzędowej sakramentu bierzmowania na najwyższym poziomie.

5.We czwartek o 17 w domu ludowym spotkanie uczestników parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świetej z przedstawicielem biura podróży.Na spotkaniu wpłaty pozostałej kwoty : 900 zł. I 450 dolarów.Parafian prosimy o te wpłaty o ile to możliwe już we środę po Nowennie,tak by sprawnie przebiegło spotkanie we czwartek.Jest jedna zmiana co do miejsca wylotu – to znaczy wylot z Budapesztu ,a przylot do Katowic.Wszystkie informacje na czwartkowym spotkaniu.

6.W piątek o 17 Droga Krzyżowa i Msza św.,a po nabożeństwie spotkanie KSM. Dzisiaj po Mszach św.nasz lipiński KSM rozprowadza ozdoby świąteczne,a naszą pomoc z tej okazji możemy przeznaczyć na wycieczkę dla młodzieży.

7.Przypominamy o zmianie czasu z soboty na niedzielę.

8.W przyszła niedzielę początek rekolekcji parafialnych.Wygłosi je długoletni proboszcz w Szymbarku ks.kanonik Stefan Tabor.Prosimy parafian o udział i modlitwę w tej intencji.

9.W przyszłą niedzielę Msze św.i nauki ogólne o 7,9 ,10 w B-ce i 11.O 15 Gorzkie Żale z rekolekcyjnym kazaniem pasyjnym i Msza św.bez kazania,a ok.16.30 nauka stanowa dla młodzieży uczącej się i pracującej.Program na tabl.ogł.i stronie internetowej parafii.