List do Ks. Abpa Andrzeja Dzięgi

Lipinki 30.VIII.2019 r.

 

 

Jego Ekscelencja

Najdostojniejszy

Ksiądz Arcybiskup

Andrzej Dzięga

Szczecin

 

Na początku przesyłam z Lipinek najserdeczniejsze pozdrowienia wraz z modlitwą oraz w duchu szczerej wdzięczności za dar Obrazu Matki Bożej Królowej,wraz z jego wprowadzeniem i ukoronowaniem biskupią Koroną.Dziękuję również za ogromne bogactwo wygłoszonego słowa Bożego.

Księże Arcybiskupie dziękuję także za natchnienie nas myślą o poszerzeniu Kultu Maryjnego w Lipinkach w kierunku OKTAWY CHWAŁY MARYI,czemu damy pełny wyraz za rok od 14 wieczorem do 22 sierpnia.

Chcemy przeżywać tę Oktawę od Zaśnięcia Matki Bożej,przez Jej Wniebowzięcie i Ukoronowanie w Niebie.

Już dzisiaj serdecznie zapraszam Księdza Arcybiskupa do Lipinek na 22 sierpnia,by w łączności z Biskupem Rzeszowskim Janem ,który będzie przewodniczył sumie odpustowej 15 sierpnia, przeżywać w pełni Oktawę Chwały Maryi w 40 roku od Koronacji ŁASKAMI SŁYNĄCEJ FIGURY MATKI BOŻEJ.

Księże Arcybiskupie otaczamy szacunkiem Figurę i Obraz.Czcimy w tych wizerunkach Matkę Najświętszą tu w Lipinkach i dlatego zwracamy się do Niej MATKO BOŻA LIPIŃSKA KRÓLOWO.Jej wstawiennictwu polecamy Księdza Arcybiskupa i wszystkie sprawy,które leżą na sercu Pasterza Świętego Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego.

 

Z wyrazami czci i synowskiego oddania

ks.Wacław Śliwa – kustosz