WEZWANIE DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ JESZCZE BARDZIEJ AKTUALNE

WEZWANIE DO MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ JESZCZE BARDZIEJ AKTUALNE

 

KOCHANI PARAFIANIE !

 

Jest takie powiedzenie – WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD ! W 1571 r. pod Lepanto rozegrała się bitwa morska,która miała zadecydować o losach ówczesnego świata chrześcijańskiego.Wbrew ludzkiej logice bitwa zakończyła się zwycięstwem nielicznych wojsk chrześcijańskich.Zwyciężyła wielka chrześcijańska armia : WOJSKO RÓŻAŃCOWE. Tej logice dali najpiękniejszy wyraz Wenecjanie ,którzy po bitwie wznieśli w Wenecji kaplicę Matki Bożej Różańcowej ,a na jej ścianach wypisali słowa : „NIE ODWAGA,NIE BROŃ,NIE DOWÓDCY,ALE MARIA RÓŻAŃCOWA UCZYNIŁA NAS ZWYCIĘZCAMI”.I właśnie wtedy,gdy ważyły się losy wiary katolickiej,Kościoła i całej cywilizacji zachodniej „ wszystkie rece na wezwanie ówczesnego Papieża ŚW. Piusa V wzięły do ręki różaniec  prosząc Pana Boga o cud.I cud zwycięstwa przyszedł 7 października 1571 r.Liturgiczne Wsp. Matki Bożej Różańcowej przypadające 7 października jest właśnie pamiątką tego zwycięstwa.A dziś ? A co będzie jutro ? Toczymy przecież walkę,by przetrwać .By przetrwało życie nasze i naszych bliskich,by przetrwała wiara i kościół w czasie,gdy nasze kościoły sa puste.Potrzeba nam Drodzy Parafianie wiary w zwycięstwo ! Potrzeba nam zrozumienia,że tylko z Bożą pomocą możemy zwyciężyć!Potrzeba nam  przypomnieć sobie słowa kard.Augusta Hlonda ,że „ZWYCIĘSTWO JEŚLI PRZYJDZIE TO PRZYJDZIE PRZEZ MARYJĘ „.Przyjdzie tak jak przyszło pod Lepanto ,bo ludzie modlili się na różańcu.KOCHANI PARAFIANIE ! Sanktuarium nasze trwa nadal na modlitwie różańcowej o zwycięstwo nad wirusem.I trwać będzie przynajmniej do końca marca każdego wieczoru o 20.30 w nowym kościele  przed ŁASKAMI SŁYNĄCĄ FIGURA MATKI BOŻEJ LIPIŃSKIEJ KRÓLOWEJ w 40 roku od Koronacji.Jednak z uwagi na ograniczenia do 5 ludzi i żeby nie poszerzać możliwości zarażania będzie to modlitwa bez wiernych świeckich w kościele,ale jednocześnie z Wami modlącymi się z rodzinami o 20.30.Zapraszamy Was do duchowej łączności i modlitwy różańcowej o 20.30.WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD ,WSZYSTKIE RECE Z RÓŻAŃCEM.ALLELUJA I DO PRZODU!

Pamietający o Was w modlitwie Wasi Księża :

Ks.Wacław,ks.Rafał i ks.Krzysztof