30.III.DO 5.IV.2020 R.

INTENCJE MSZALNE OD 30.III.DO 5.IV.2020 R.

PONIEDZIAŁEK

7 – 1.+ Maria Deda – od dzieci

18 SK – + Andrzej Wojcik 17 r.śm.,rodzice i zm.z rodzinu

WTOREK

7 – + Józefa Barzyk 3 r.śm.- od rodziny Polaszek

ŚRODA

7 – + Kazimierz Janusz 5 r.śm.

18 – + Piotr Karp 1 r.śm.- od kuzynostwa z Lipinek

I CZWARTEK

7 – + Jadwiga Kozioł od siostry Kingi z rodziną

18 – + Maria Deda – od Akcji Katolickiej

I PIĄTEK

7 SK – + Franciszek Oleszkowicz 36 r.śm.

18 – + Maria Dybaś – od sąsiadów z pod Roli

I SOBOTA

7 – + Józefa,Józej,Maria,Władysław 7 r.śm.Józefy

18 – + Janina Taszakowska – od dyr.nauczycieli i prac.szk.podst.w L-ach

NIEDZIELA PALMOWA

7 – + Julia 12 r.śm.i Henryk Dedo i Bronisława Paluch

9 – + Maria i Aładysław Krupka 18 r.śm.Marii

11 – W int.Rodziny Czechowicz o błog.Boże

15 – + Józefa Staniszewska – od wnuka Tomasza z rodziną

8 – R-le : + Elżbieta i Stanisław Ziemba16 r.śm.Elżbiety

10 B-ka : Zaparafian

BARDZO PROSIMY PARAFIAN O POZOSTANIE W DOMACH I UDZIAŁ WE MSZY ŚW.ZA POŚREDNICTWEM RADIA LUB TELEWIZJI – JEST TO WARUNEK SKORZYSTANIA Z DYSPENSY W NASTĘPNE NIEDZIELE.NATOMIAST MOŻE UCZESTNICZYĆ NAJWYŻEJ 5 OSÓB Z RODZINY ZAMAWIAJĄCEJ INTENCJĘ NA DANĄ MSZĘ.