OKTAWA CHWAŁY MARYI W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LIPIŃSKIEJ KRÓLOWEJ – 14 do 22.VIII.2020 r.

 

Sierpień to czas wdzięczności Panu Bogu za żniwa i plony ziemi.Wierzący i wdzięczni ludzie przynoszą do Matki Bożej Zielnej i nieco później do katedry wieńce żniwne:”Owoc ziemi i pracy rąk ludzkich”.Mimo epidemicznego niepokoju, tak będzie i w tym roku w Sanktuarium Matki Bożej w Lipinkach.15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia NMP będziemy dziękować za chleb powszedni,za cud nad Wisłą i za 40-lecie Papieskiej Koronacji Łaskami Słynącej Figury Matki Bożej,która przez wieki zasłużyła na  tytuł Lipińska,a rok temu w obrazie Matki Bożej Królowej wprowadzonym do starego kościoła otrzymała pełnię tego tytułu:”Matka Boża Lipińska Królowa”.

Długa była droga do tego wezwania.Pani mgr Barbara Brach napisała w ułożonej przez siebie pieśni:”Wiek czternasty odkrył twarz” – chodzi Matkę Bożą w znaku Figury,która wtedy powstała,a nieco dalej lokalizuje Matkę Bożą:”Tu w Lipinkach masz swój tron”.Na tej drodze do chwały Koronacji i pełni tytułu ważny był wiek XVIII,kiedy to narodziła się pierwsza lokalna pieśń ku czci Matki Bożej Lipińskiej:”Witaj Pani Niebieska,O Maryjo Lipińska,Świadczysz wiele w tym kościele,Panno Maryjo”.Piękna,ale i trudna była droga Matki Bożej Lipińskiej do chwały koronacji na przestrzeni ponad pięciu wieków historii.Ta swoista peregrynacja zaczęła się w Bieczu,potem Męcina Wielka i wreszcie Lipinki.W Lipinkach miała cztery miejsca pobytu,które wyznaczały kolejne świątynie.Przełomowy okazał się rok 1939,kiedy powrócił do Lipinek rodak tej parafii ks.kanonik Jan Patrzyk,kapłan diecezji przemyskiej,proboszcz w Medenicach za Sanem.On to na prośbę  lipińskiego proboszcza ks.Jana Rysiewicza,porządkując archiwum parafialne,odkrył wspomnianą pieśń z XVIII wieku i całą historię dawnego kultu lipińskiej figury.Jego opracowanie,przetłumaczone na język łaciński zostało przesłane do Rzymu,by zaowocować dekretem Kapituły Bazyliki Watykańskiej z 13 lipca 1969 roku pozwalającym na papieską koronację :”Czcigodnej Figury w Lipinkach”.Mimo dotkliwego pożaru ówczesnego kościoła parafialnego wraz z cudowna figurą w 1972 roku,papieska koronacja zrekonstruowanej figury dokonała się 17 sierpnia 1980 roku.W obecności około 120 tyś.wiernych,ponad 20 biskupów i setek kapłanów oraz sióstr zakonnych,Biskup Tarnowski Jerzy Ablewicz ukoronował Łaskami Słynąca Figurę,a kazanie wygłosił ówczesny Biskup Przemyski Ignacy Tokarczuk.

Dziękujemy w tym roku Panu Bogu za dar Koronacji i tej wielowiekowej obecności Matki Bożej na lipińskiej ziemi.Dziekujemy za dar nowego kościoła,do którego 15 lat temu została przeniesiona Figura Matki Bożej.Dziękujemy za dar obrazu Matki Bożej Królowej ofiarowany i wprowadzony rok temu do starego kościoła, za zgodą i w obecności Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby, przez ks.Abpa Andrzeja Dzięgę- Metropolitę Szczecińsko-Kamieńskiego.Dziekujemy,że odtąd możemy zwracać się do Matki Bożej :”Matko Boża Lipińska Królowo-módl się za nami.

Zapraszam z całego serca do Lipinek w dniach OKTAWY CHWAŁU MARYI od 14 sierpnia wieczorem do 22 sierpnia.Uroczystości odpustowej i Jubileuszowi 40-lecia Koronacji będzie przewodniczył 15 sierpnia Biskup Rzeszowski Jan Wątroba.W pozostałe dni będą z nami: ks.Abp Andrzej Dzięga ze Szczecina,ks.Bp Edward Białogłowski i ks.Bp Stanisław Salaterski z Tarnowa.Zapraszam Was do Sanktuarium Matki Bożej Lipińskiej Królowej do Lipinek,by przeżywać w nowym i starym kościele tajemnice Jej Zaśnięcia,Wniebowzięcia i Ukoronowania w Niebie.Niech serca Ludu Bożego Parafian i Pielgrzymów,otwierają się na nowo nie tylko na modlitwę przez przyczynę NMP Wniebowziętej i Ukoronowanej,czczonej łącznie w obu świątyniach sanktuaryjnych w Lipinkach,ale niech także uczą się całęj głębi pobożności maryjnej chrześcijan,kontemplując Maryję w Jej Figurze oraz czytając Jej drogę miłości Boga poprzez Obraz Jej Ukoronowania.Bożej i rodzinnej niedzieli,w duchu modlitewnej pamięci o naszych zmarłych,o godzinie 15 na nowym cmentarzu.

 

Ks.Wacław – proboszcz