NIEDZIELA 29 ZWYKŁA – 18.X.2020 R.

 

1.W tygodniu w liturgii przypada:

– dzisiaj Święto Św.Łukasza Ew.- Patrona Pracowników Służby Zdrowia : polecamy ich w naszych modlitwach

– czwartek Wsp.Św.Jana Pawła II

2.Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny – składka do puszek na misje.

3.Bóg zapłać za październikowe ofiary w kopertach na bieżące utrzymanie  parafii i pomoc dla naszych Sióstr.Wszystkie składki są na bieżąco przeznaczane na potrzeby parafii,a ponieważ czas jest bardzo niepewny,dlatego trzeba odłożyć co się da na zimowe ogrzewanie naszych kościołów ,a także energię elektryczną i comiesięczne wynagrodzenie pracowników.Co miesiąc parafia odsyła również do Kurii składki z pierwszych niedziel oraz na inne potrzeby wyznaczone,jak np. dzisiaj na misje.Parafianom,którzy systematycznie pomagają parafii składamy serdeczne podziękowanie.

4.Codziennie o 17 Msza św.z nabożeństwem różańcowym.Dzisiaj o 17 w starym k-le,a w tygodniu w poniedziałek także w starym k-le,a w pozostałe dni w nowym.

5.We środę dodatkowo o 16.30  Godzinki o Matce Bożej.

6.W piątek po Mszy św.wieczorowej spotkanie KSM.

7.Tygodnik Katolicki Niedziela jest do odebrania w zakrystii.

8.Kartki na wypominki są wyłożone na stoliku w nawie Miłosierdzia Bożego oraz w tylnej części ławek.

9.W związku z czerwoną strefą i nowymi obostrzeniami sanitarnymi oraz aktualnymi wytycznymi Biskupa Rzeszowskiego, w kościołach i na zewnątrz te zasady są obowiązujące,a zwłaszcza:

– w kościołach 1.5 metra odległości od siebie,chyba,że jest to rodzina

– maseczki obowiązują wszystkich chyba, że posiadają zaświadczenie od lekarza

– zakrywanie ust i nosa,a nie tylko brody,czy samych ust

– w domach mogą pozostać osoby chore,starsze czy z racji na inne choroby szczególnie zagrożone

– w nowym k-le może być razem z chórem i przedsionkiem ok 180 osób

– w starym k-le łącznie z przedsionkiem do 50 osób

– w Bednarce do 30 osób

– szkoła w Rozdzielu do 50 osób

– na zewnątrz limit nie obowiązuje,ale obowiązują maseczki i odległości

– te same zasady dotyczą pogrzebów,ślubów i na cmentarzach

– ministrancji przy ołtarzu mają obowiązek udziału w masce,natomiast ksiądz odprawiający Mszę św.nie

10.Wierni,którzy są zdrowi oraz czynni życiowo i zawodowo,gdyby np. z braku miejsca czy innych przeszkód nie mogli uczestniczyć we Mszy św.w niedzielę proszeni są,by uczestniczyć w tygodniu np. w połączeniu z nabożeństwem różańcowym , czy środową Nowenną

11.Informacje dotyczące przebiegu Uroczystości Wszystkich Świętych zostaną podane w następnych dniach,w zależności od sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i Biskupa Rzeszowskiego.

12.Prosimy rodziców,by dzieci nawet lekko przeziębione,czy z katarem nie posyłać do przedszkola czy szkoły.Kilka dni w domu bardzo często wystarcza,by powracały zdrowe.

13.W dzisiejsze Święto Św.Łukasza – Patrona pracowników służby zdrowia, polecajmy w modlitwie lekarzy,pielęgniarki,ratowników medycznych,rehabilitantów oraz wolontariuszy,by w zdrowiu mogli służyć chorym.Pracownicy służby zdrowia oraz nauczyciele są najbardziej na na zakażenia.

14.Każdego dnia odmawiajmy różaniec w domach ,a kto tylko może w kościele o ustanie epidemii i zdrowie dla naszych bliskich i parafian.