Caritas

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU „CARITAS” PRZY PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP W LIPINKACH

Sprawozdanie przygotowano na wizytację kanoniczną w 2015 roku.

caritasDziałalność zespołu „Caritas” notuje się od wielu lat. Zespół ten liczy 14 członków. Swoją działalnością obejmuje wieś Lipinki, Bednarkę i Rozdziele. Najważniejszym celem jest niesienie pomocy duchowej i materialnej najbardziej potrzebującym. Powyższa pomoc skupia się na:

– odwiedzaniu ludzi starszych, chorych, samotnych, niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania a także w czasie pobytu w szpitalu. Celem odwiedzin jest podtrzymywanie ich na duchu, wsparcie dobrym słowem, życzliwością, uśmiechem a niejednokrotnie wysłuchaniem narzekań i okazaniem wiele cierpliwości w tym zakresie

– następną pomocą jest posługa kapłańska z racji I piątków miesiąca. Objętych tą posługą w chwili obecnej jest 25 osób. W okresie Świąt i innych uroczystości liczba odwiedzanych osób jest znacznie większa

– trzeci dzień odpustu parafialnego tj. każdy 17 dzień sierpnia obchodzony jest jako Dzień chorego. Odprawiana jest Msza święta z przyjęciem sakramentu Namaszczenia Chorych. W obchodach tego Dnia uczestniczą oprócz naszych Parafian osoby spoza Parafii

– w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizowana jest „Wieczerza Wigilijna” i „Śniadanie Wielkanocne” połączone z obdarowywaniem paczkami świątecznymi – żywnościowymi. Nadmienić należy, że w powyższych spotkaniach uczestniczą Władze Gminy jak również Księża naszej Parafii

– członkowie naszego Zespołu „Caritas” uczestniczą w organizowanych spotkaniach w Bieczu i Myczkowcach

– w życiu wspólnoty Parafialnej były sytuacje tragiczne, chodzi o sytuacje, kiedy rodzina traci dorobek życia na skutek pożaru, kiedy doświadcza młody chłopak tragedii na skutek wypadku drogowego, kiedy w rodzinie umiera matka i zostają małe dzieci. W takich wypadkach Parafia organizowała pomoc finansową, poprzez zbiórkę pieniędzy do puszek przy drzwiach kościoła, za zgodą Ks. Proboszcza jak i rodziny dotkniętej tragedią. W zbiórce brali udział Radni Gminy, członkowie Rady Sołeckiej, młodzież jak i Parafianie. Pomocy udzielono z racji:

 • pożaru – 4940 zł,
 • pożaru – 5220 zł,
 • wypadu komunikacyjnego – 6749 zł,
 • ciężkiej sytuacji rodzinnej – 6805 zł.

Ogólnie zebrano do puszek 23,714 zł. Pieniądze te były przekazane w imieniu Parafii przez ks. Proboszcza, radnych, młodzież rodzinom dotkniętym tragedią.

Nasza działalność przejawia się na codziennym otaczaniu opieką ludzi starszych, schorowanych, samotnych i niepełnosprawnych. Bronimy godności drugiego człowieka jak uczył nas święty Jan Paweł II.

Wykaz członków parafialnego Zespołu „Caritas”:

 1. Siostra Ludmiła
 2. Czesława Jurusik
 3. Anna Czajka
 4. Maria Woźniak
 5. Stanisława Majsterek
 6. Danuta Karp
 7. Halina Bubniak
 8. Halina Rybczyk
 9. Maria Wójcik
 10. Maria Sikora
 11. Weronika Woźniak
 12. Cecylia Jurusik
 13. Genowefa Krupa
 14. Czesława Majchrycz