IV Niedziela Wielkiego Postu
NIEDZIELA 4 WIELKIEGO POSTU LAETARE – 31.III.2019 R. 1.Niedziela jest rekolekcyjna.Witamy ks.Stefana – długoletniego proboszcza w Szymbarku. 2.Po sumie Droga …