Cerkiew w Bednarce

B_ZWe wsi stoi dobrze zachowana murowana cerkiew z 1900 roku. Wzniesiono ją głównie dzięki pomocy emigrantów (w 1909 roku na 860 mieszkańców wsi, 360 pracowało w Ameryce). Cerkiew pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny jest orientowana tzn. skierowana w kierunku wschodnim. W odróżnieniu od tradycyjnej, trójdzielnej cerkwi łemkowskiej, nie ma babińca (tylko nawę i prezbiterium). Zamiast niego, podobnie jak na słowackiej, południowej Łemkowszczyźnie, zbudowano dwie wieże. W środku zachowany częściowo stary ikonostas. Jego górna część jest nowa, namalowana kilka lat temu przez malarzy z Ukrainy. Oryginalne są natomiast cztery ikony “namiestne”, umieszczone na dole ikonostasu. Obrazują one (od lewej): św. Mikołaja, Matkę Bożą z Dzieciątkiem, Chrystusa Nauczającego i Archanioła Michała. Wśród ikon namiestnych zawsze po prawej stronie umieszczano ikonę “chramową” czyli obrazującą patrona świątyni. Ale w Bednarce nietypowo w tym miejscu z
najduje się ikona Archanioła Michała. Góra ikonostasu też nie zachowuje tradycji łemkowskiej, która nad ikonami namiestnymi lokowała 12 tzw. prazdnyczek (ikony przedstawiające najważniejsze święta kalendarza liturgicznego), a nad nimi 6 dużych ikon z apostołami. W Bednarce tymczasem jest ich tylko 6. W cerkwi warto zwrócić uwagę na oryginalne malowidło przedstawiające procesję wiernych. Oryginalne są też carskie wrota i złocone wrota diakońskie. Obok cerkwi drewniany krzyż wzniesiony na pamiątkę 950-lecia chrztu Rusi Kijowskiej.

B_WDziś cerkiew pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i jest kościołem pomocniczym Parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipinkach. Odpust wypada w ostatnią niedzielę czerwca. Grekokatolicy sprawują liturgię sporadycznie. Cerkiew gruntownie odrestaurowana w latach 2000-2003. W kościele istnieje unikalne stanowisko nietoperzy.
We wsi zachowało się kilka krzyży przydrożnych. Przy głównej drodze dwie kapliczki, murowana i drewniana. Na przycerkiewnym cmentarzu klika starych krzyży i kamiennych cokołów. W najwyższej części cmentarza jest usytuowany austro-węgierski cmentarz wojenny nr 84 z okresu I wojny światowej na którym pochowano żołnierzy niemieckich i rosyjskich.