LSO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA W PARAFII LIPINKI

Sprawozdanie zostało sporządzone z racji wizytacji kanonicznej w 2015 roku.

lsoParafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny liczy 55 ministrantów i lektorów. Znaczna większość, bo aż 46 ministrantów posługuje w Lipinkach. W Rozdzielu posługuje 3 ministrantów, a w Bednarce 6. Przedział wiekowy jest bardzo rozpięty. Począwszy od trzeciej klasy szkoły podstawowej kończąc na szkole średniej. Moderatorem parafialnym jest ks. Rafał Brej.

W parafii wśród ministrantów posługuje 9 lektorów przygotowanych poprzez diecezjalne oraz dekanalne kursy lektorskie. Posługę pełnią również animatorzy, którzy pomagają w prowadzeniu zbiórek, formowaniu ministrantów i lektorów oraz w przygotowaniu służby podczas Liturgii. Dwaj spośród nich przyjęli krzyże w 2012 roku, są to Mateusz Łachmanek oraz Jakub Przybylski, a kolejna dwójka –Michał Druciak i Dawid Czech – przyjmie je po przebytej weryfikacji w tym roku.

Poza zimowymi kursami chłopcy chętnie uczestniczą w organizowanych przez duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza w naszej diecezji wakacyjnych rekolekcjach pod hasłem „Wakacje z Bogiem”. Od kilku lat corocznie część naszych ministrantów wybiera taką formę spędzenia wolnego czasu. Także i w tym roku ministranci będą mieli taką możliwość.

Chłopcy przychodzą trzy razy w tygodniu na służbę. Mają oni wyznaczone dyżury w ciągu tygodnia i w niedziele. Przychodzą również wszyscy we środę na nowennę do Matki Bożej Lipińskiej. Po nabożeństwie i Mszy świętej organizowane są zbiórki. Prowadzimy cotygodniowe zbiórki formacyjne, na których rozmawiamy o kwestiach wiary, liturgii oraz przygotowujemy się do posługi podczas uroczystości przeżywanych w Kościele i w parafii. Bardzo zadowala fakt, że wśród nich budzą się zainteresowania związane z liturgią oraz troska o jej piękno.

Co tydzień każdy ma możliwość uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych na hali sportowej, a latem na boisku sportowym. Organizowane są również ogniska integracyjne, na których spotykamy się z innymi grupami duszpasterskimi z parafii.

W najbliższym czasie planowana jest wycieczka Liturgicznej Służby Ołtarza wraz z Lipińskim oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.