O gminie Lipinki

Gmina Lipinki położona jest w południowo–wschodniej części województwa małopolskiego w powiecie gorlickim i graniczy z miastem i gminą Biecz – na północy i zachodzie; na zachodzie z gminą Gorlice; na południu z gminą Sękowa; na wschodzie z gminami Dębowiec i Skołyszyn (leżącymi już w województwie podkarpackim). Administracyjnie należy do województwa małopolskiego. W skład gminy, oprócz Lipinek wchodzą następujące sołectwa: Kryg, Wójtowa, Pagorzyna, Bednarskie, Bednarka i Rozdziele.

Najciekawszymi obiektami turystycznymi znajdującymi się na terenie Gminy Lipinki są:

  1. Pola naftowe. Tutaj bowiem tworzył się tworzył się polski przemysł naftowy i tu działały najstarsze na naszych ziemiach kopalnie ropy. Do dzisiaj w polach, między domami, w zagajnikach widać charakterystyczne trójnogi wież wiertniczych. Największe skupisko kopalnianych obiektów widać w Krygu i Lipinkach, gdzie trwa jeszcze wydobycie ropy.
  2. Cmentarze wojenne – pozostałość po bitwie pod Gorlicami z początku maja 1915, kiedy to wojska niemieckie i austro-węgierskie przełamały umocnienia rosyjskie, otwierając sobie drogę w głąb Galicji. Ci, którzy podczas tej operacji zginęli, pochowani zostali na 4 cmentarzach: w Rozdzielu, Pagorzynie, Wójtowej i Bednarce.
  3. Bogata architektura sakralna, wśród której wyróżniają się cerkwie prawosławne i łemkowskie. Do najciekawszych należą: cerkiew zbudowana w 1927 roku z ciosanego piaskowca, p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, oraz cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej (Pokrow). Oba obiekty znajdują się w miejscowości Rozdziele. Interesujący jest również wzniesiony w XVI wieku drewniany kościół p.w. św. Bartłomieja w Wójtowej, który jest obiektem zakwalifikowanym do III klasy zabytków. Ciekawe są również licznie rozsiane kapliczki.