Żywy Różaniec

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH
PRZY PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NMP W LIPINKACH

Sprawozdanie zostało sporządzone z okazji wizytacji kanonicznej w 2015 roku.

Wspólnota Żywego Różańca jest zapleczem modlitewnym naszej parafii jak i całego Kościoła Powszechnego. W naszej parafii Róże różańcowe modlą się od kilkunastu lat.

Wielu parafian bardzo chętnie włącza się w modlitwę różańcową.  Co jakiś czas ilość róż się powiększa. Obecnie jest 13 róż różańcowych, 11 żeńskich i 2 męskie. Codziennie we wspólnocie różańcowej modli się 260 zdeklarowanych osób.  Modlimy się w intencji Ojca Świętego, za Kościół, duchowieństwo  i nasze rodziny. Zamawiamy również Msze święte prosząc o modlitwę za nas. W pierwszą niedzielę miesiąca spotykamy się na zmianę tajemnic różańcowych i na wspólnej modlitwie.

Dzięki tej pięknej modlitwie wypraszamy łaski, czujemy opiekę Matki Najświętszej i zbliżamy się do Boga.