Przejdź do treści
Nowy Kościół
Stary Kościół
Przejdź do stopki

Sakramenty

Treść

CHRZEST

Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie jak najszybciej po urodzeniu. Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w każdą niedzielę miesiąca na Mszy świętej oraz, jeśli są słuszne powody w innym, uzgodnionym z rodzicami terminie, po Mszy świętej. Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej minimum 2 tygodnie przed udzieleniem sakramentu. Rodzice (jeśli nie zachodzi przeszkoda kanoniczna) i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i w dniu chrztu świętego przystąpić w czasie Mszy świętej do Komunii świętej.

Przy zgłaszaniu dziecka do chrztu, w celu spisania aktu chrztu, należy przedłożyć:

 • metrykę urodzenia dziecka z USC;
 • dane chrzestnych: imię i nazwisko, adres, wiek;
 • jeśli kandydaci na chrzestnych pochodzą z innej parafii - zaświadczenie od ich proboszcza o możliwości podjęcia funkcji chrzestnego.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Przygotowanie do Sakramentów Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii obejmuje dzieci z klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej. Dzieci do I Komunii Św. przystępują w strojach liturgicznych!

Przygotowanie ma miejsce:

 • w domu,
 • w ramach katechezy szkolnej,
 • w parafii.

Przygotowanie w parafii obejmuje:

 • udział we Mszy św. dla dzieci w każdą niedzielę;
 • udział w nabożeństwach okresowych: różańcowe (październik), Roraty (Adwent), Droga Krzyżowa (Wielki Post), majowe (maj)
 • udział w spotkaniach formacyjnych w parafii;
 • udział w próbach liturgicznych - w ostatnich tygodniach przed Uroczystością I Komunii Świętej.

BIERZMOWANIE

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się od 1 klasy gimnazjum i trwa minimum 3 lata. Ma być to czas wzrostu świadomości chrześcijańskiej.

Kandydat w ciągu tych trzech lat powinien aktywnie uczestniczyć w życiu liturgicznym parafii poprzez:

 • systematyczny udział w niedzielnej Mszy świętej;
 • systematyczne przystępowanie do Sakramentu Pokuty i Eucharystii;
 • udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych;
 • udział w nabożeństwach z związanych z rokiem liturgicznym: Roraty (Adwent), Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale (W. Post), nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe;
 • uczęszczanie na spotkania formacyjno-liturgiczne;
 • uczęszczanie i aktywny udział w katechizacji szkolnej;
 • pogłębianie znajomości prawd wiary;
 • postępowanie według zasad moralności chrześcijańskiej.

Kandydaci do sakramentu bierzmowania mają obowiązek złożenia deklaracji, w której wyrażają chęć podjęcia przygotowań do bierzmowania deklarując jednocześnie spełnienie wymaganych warunków.

SAKRAMENT CHORYCH

Namaszczenie Chorych udzielano jest każdorazowo na prośbę osoby, która pragnie przyjąć ten sakrament lub rodziny chorego. W naszej Parafii, w każdą I sobotę miesiąca, w godzinach przedpołudniowych, księża odwiedzają chorych z posługą sakramentalną (sakrament pokuty i Komunia Św.). W nagłej sytuacji kapłana można poprosić zawsze. Podstawą udzielenia sakramentu jest faktyczna lub domniemana wola przyjęcia go przez chorego. Jeśli chory jest nieprzytomny, a wcześniej kategorycznie odmawiał przyjęcia sakramentu – nie należy go udzielać takiej osobie.

Kto powinien przyjąć namaszczenie chorych?

Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość.

MAŁŻEŃSTWO

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA

 • świadectwa chrztu narzeczonych i bierzmowania (świadectwo takie ważne jest 3 miesiące od daty wydania);
 • ukończony kurs przedmałżeński;
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego na podstawie, którego można zawrzeć związek małżeński tzw. „konkordatowy”.

FORMALNOŚCI:

 • Obydwoje narzeczeni zgłaszają się minimum 3 miesiącec przed datą zawarcia sakramentu małżeństwa z powyższymi dokumentami do Kancelarii Parafialnej.
 • Daty i godzinę ślubu można ustalić już na ok. rok wcześniej przez zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
 • Przez telefon nie ma możliwości załatwienia tej sprawy.

POGRZEB

W kancelarii parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty:

 • akt zgonu;
 • w przypadku jeśli zmarły mieszkał w innej parafii - pozwolenie od proboszcza na pogrzeb poza własną parafią.

Pogrzebu kościelnego pozbawieni są: notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy; jawni grzesznicy.

292312